Välkommen till Astma- och Allergiföreningen Piteå Älvdalen

Kanslist: Rosemarie Strömberg
Solandergatan 11, 94136 Piteå. Öppet tisdagar och torsdagar 13.00-18.00
073-773 61 21
allergiforeningen.pitea@telia.com